Kostbar transport øker vareprisene i Norge

Flere uheldige og sammenfallende faktorer gjør at prisene på varer som importeres til Norge vil øke fra sommeren av. – Dette er en litt krevende situasjon som rammer alle importørene samtidig. I Wee.no skal vi uansett sørge for å gi kundene mest verdi for pengene, sier daglig leder Rune Wee.

Problemer med sjøtransporten fra blant annet Asia til Europa har lenge skapt utfordringer rundt varetilgangen i Norge. COVID har satt kjepper i hjulene for den praktiske håndteringen av varer, men det er i første rekke en akutt mangel på containere som har begrenset produkttilførselen til Norge og en rekke andre land. På toppen av dette kom også blokkeringen av Suezkanalen, som alene har ført til at mange varelagre i landet allerede er tomme.

Utfordringene fører til økte transportkostnader, som omsider får konsekvenser i form av dyrere produkter i Norge, forklarer daglig leder i Wee.no, Rune Wee.

Rune Wee er daglig leder og eier i Wee.no. Her viser han en dumper med betongblander, et av flere produkter som får en økning i pris grunnet høyere fraktkostnader.

–  Vi har fått en femdobling av fraktratene sett opp mot samme tidsperiode i fjor, noe som betyr at alle aktører i bransjen nå må øke prisene sine for ikke å gå med tap. En container som tidligere kostet 30 000 kroner å få levert til oss fra Øst-Asia, koster nå i underkant av 150 000 kroner, sier Rune.

– For vår del blir prisøkningen på rett under 10 prosent på de fleste importvarer, og dette innføres innen relativt kort tid. Vår ambisjon er uansett å være den rimeligste aktøren innen utstyr for landbruk, bygg/anlegg og industri – og fortsette å gi kundene mest verdi for pengene i alle våre varegrupper, forteller Wee.

Flere årsaker til prispresset

Prisoppgangen handler mye om transport, men dette er sammensatt, forklarer Wee.

– Dette handler ikke bare om økte fraktrater, men også om økende stålpriser og ugunstige valutakurser. Det er med andre ord flere faktorer som skaper et prispress for tiden, sier Rune Wee.

– Tiden vi er inne i gjør at vi må ha fokus på varebestillingene slik at vi får sesongvarene inn til riktig tid og alltid har et tilstrekkelig varelager. Vi har lenge hatt fordelen av gode innkjøpsrutiner, velfungerende logistikk og bra lagerplass – noe som er viktigere nå enn noen gang tidligere, sier Rune.

– Samtidig ser vi hele tiden på muligheter for mer kortreist utstyr, og jobber fortløpende med å få flere europeiske produsenter i vårt produktsortiment. Gode priser er viktig for kundene våre – men dette skal ikke gå på bekostning av kvalitet og leveringssikkerhet, avslutter daglig leder og eier i Wee.no, Rune Wee.

Sjekk ut Wee.no sin nettbutikk og alle nyheter og tilbud her!

Større produkter tar mer plass i containerne, og vil få en noe høyere pris i tiden som kommer, forklarer Rune Wee. – Dette gjelder hele markedet. Vårt fokus er fortsatt å gi kundene mest for pengene, sier Rune.

Se alle våre bestselgere her!