– Nordmenn kan slite med å få tak i utstyr

COVID og en akutt mangel på containere har skapt problemer for varetransporten inn til Norge. – Dette kan få konsekvenser for nordmenns innkjøp av maskiner og utstyr i 2021, forteller daglig leder i Wee.no, Rune Wee.

COVID-19 gjorde 2020 til et år langt utenom det vanlige for folk flest. For Wee.no, som driver importvirksomhet og nettsalg av maskiner og utstyr, ble året preget av uforutsigbarhet både rundt omsetning, vareleveranser og driftsrestriksjoner. Likevel ble fasiten et godt år for bedriften i Førresfjorden.

– Med en omsetning rundt 180 millioner kroner hadde vi en økning på rundt 20 prosent i 2020. Det hadde vi ikke forventet da COVID-19 rammet oss i mars. Etter en måned med nedgang pekte pilene heldigvis i riktig retning igjen, sier Rune.

Rune Wee i Wee.no

– Det viser seg nå at svært mange har handlet for tilsvarende summer under COVID som de gjorde før pandemien. I vår kundeundersøkelse, som er sendt ut til 30 000 nordmenn, oppgir mange at de har handlet mer. Vi har merket oss at landbrukskundene og andre som har tid og mulighet til å gjøre vedlikehold og hjemmeprosjekter selv, er de som har handlet mest i 2020. Utstyr som dumpere, fliskuttere, små gravemaskiner og vedhuggere har vært populære – og flere enn vanlig har vist interesse for fritidsutstyr. Folk vil være mer selvforsynte under COVID, forteller Rune.

Et stort lager av produkter er viktig i COVID-tider, sier Rune Wee.

Containermangel skaper problemer

Men selv om kjøpsviljen er stor ved inngangen av 2021, kan det være nye skjær i sjøen for salg av utstyr og maskiner i Norge. Årsaken er at det har oppstått en akutt krise for transportnæringen på grunn av mangel på containere.

– Stor eksport fra Kina i fjor, både i form av forbruksvarer og COVID-relatert helseutstyr, har pågått samtidig som den kinesiske importen er kraftig redusert. Dette har ikke bare ført til mangel på containere i Kina, men over hele Asia. Dermed oppstår det utfordringer med å frakte varer både til og mellom europeiske land. Som en konsekvens er transportratene femdoblet siden samme periode i fjor, sier Rune.

Har varere på lager

– Dette vil også bety en økning av prisene på ulike varer fremover, trolig rundt 10 prosent. Krone- og dollarkursen vil selvsagt også ha en innvirkning fremover. Men kanskje mest alvorlig for mange bedrifter er utfordringen med å få tak i nok varer. For oss ser det heldigvis annerledes ut, da vi alltid opererer med stort lager. Dessuten var hele vår bestilte produksjon klar før jul, og vi har derfor fått varene omtrent til tiden vi har bestilt dem, sier Rune.

Rune tror trenden vi har sett i 2020 vil fortsette godt inn i det nye året.

– Så lenge vi har COVID å slite med, blir nok markedet ganske uforutsigbart. Det blir trolig ikke noen vanlig sommer i år heller, og da vil interessen for maskiner og hageutstyr trolig holde seg stabilt høy. Vi vil følge nøye med og tilpasser oss der det er behov.

– For vår del vil ikke lagerbeholdning og varetilbudet bli noen større utfordring. Hadde vi vært en liten aktør i markedet ville jeg nok følt meg litt mer usikker, avslutter daglig leder og eier i Wee.no, Rune Wee.