Vikaneset får regionens største bryggeanlegg

Vikaneset Panorama AS og Wee Marine AS har inngått en avtale som gir Skjoldavik i Vindafjord kommune en av de største nye havneutbyggingene i Rogaland på flere tiår. Det nye anlegget skal etter plan stå ferdig til vinteren og vil ha plass til rundt 130 fritidsbåter.

Bryggeutviklingen i Skjoldavika kommer i forbindelse med utbyggingen av 69 tomter på Vikaneset i Vindafjord. Tomteutvikler Vikaneset Panorama AS står også for byggingen av et nylig ferdigstilt kaianlegg som skal forankre flytebrygger og utriggere for rundt 130 båtplasser. Havneutstyret – som også omfatter redningsstiger, redningsbøyer og strømsøyler – leveres av Wee Marine AS i Tysvær. Utover Skjoldavika skal havnen i Ølensvåg utvides med 15 båtplasser.

Daglig leder i Vikaneset Panorama AS, Arne Gunnar Habbestad, ser frem til å komme i gang med havna.

– Selve tomteutviklingen startet på Vikaneset i 2009, og vi har i lang tid planlagt havneanlegget som skal ligge her. Over flere år har vi også utviklet en molo med steinmasser fra utbygging i området. Boligfeltet på Vikaneset vil inneholde både skoler, butikker, idrettsanlegg og barnehager, og det var helt naturlig for oss å planlegge en egen havn for fritidsbåter i nærheten, sier Habbestad.

Nå gjenstår kun de siste kommunale godkjenningene, og etter plan skal første del av bryggeprosjektet stå klart rundt februar 2020. Bryggeplassene skal selges separat og uavhengig av boligprosjektet.

Daglig leder i Wee Marine AS, Åge Wee, merker en øket interesse for bryggeinvesteringer i regionen.

– Havneprosjektet i Skjoldavik er det største i regionen på flere tiår, og vil gi plasser til båter fra 10 fot til over 50 fot. Nå skal produksjonen av bryggekomponentene i gang og vi venter å starte opp så snart alle godkjenninger er på plass, sier Wee.

– Dette er intet mindre enn det fjerde store bryggeprosjektet vi er involvert i dette året, så man kan trygt si at interessen for båt og viljen til å investere er til stede i regionen, avslutter daglig leder i Wee Marine AS, Åge Wee.

Åge_Wee_Wee Marine