Bønder og entreprenører handler stadig mer på nett

Netthandel_1

I første halvår 2018 solgte netthandelsbutikkene i Norge varer for 10,2 milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst på 5,6 prosent fra samme periode i 2017. Netthandel av anleggs- og landbruksutstyr øker betydelig, forteller daglig leder i Wee.no.

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser en jevn økning i handelsaktivitet i Norge for første halvår 2018. Engroshandelsbedriftene omsatte for 476,5 milliarder kroner i årets seks første måneder, noe som er en vekst på 5,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. I de første seks månedene i 2018 ble det ifølge SSB totalt handlet detaljhandelsvarer for 236 milliarder. Det tilsvarer en vekst på 2,7 prosent sammenlignet med første halvår i 2017.

Netthandel for bedrifter øker

Men det er særlig nettbutikker som selger elektriske artikler og spesialisert vareutvalg som bidrar til netthandelsveksten. Handelen over nett bikket over 10 milliarder i første halvdel av 2018, mot rundt 9,6 milliarder i samme periode 2017. Det er en økning på rundt 5,6 prosent.

Wee.no, som i mange år har levert utstyr til bygg- og anleggsbransjen og landbruket, har både bedrifter og privatpersoner som kunder. Daglig leder Rune Wee merker spesielt økningen i netthandel av fagutstyr og maskiner til bedrifter.

– Under første halvår i år omsatte vi for over 52 millioner kroner kun på vår nettbutikk, fra 39,1 millioner første halvår 2017. Det utgjør en økning på hele 33 prosent. Det er helt åpenbart at netthandel ikke lenger er forbeholdt privatmarkedet, men at stadig flere entreprenører og landbrukere gjør betydelige innkjøp på nett, sier Rune Wee.

– Bedrifter eller gårdsbruk som tidligere kun handlet småvarer som skruer og muttere på nett, handler i dag større gravemaskiner, traktorer eller hjullastere i vår nettbutikk. Tilbakemeldinger vi får viser at dette gjelder flere aktører i markedet, så det har helt åpenbart skjedd en endring i bedriftenes handlemønster. Slik vi ser det, skyldes nok dette både en økende tillitt til nettbutikkene, samt at bedriftene ser at de kan gjøre besparelser når de gjør større innkjøp over nett, avslutter Rune Wee i Wee.no.

Rune Wee
Rune Wee